ProRail

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) geïnitieerd. Op verschillende plekken in Nederland wordt gekeken hoe personentreinen in een “metrofrequentie” kunnen gaan rijden. Daarnaast is het streven om de Betuweroute beter te benutten, met name voor het goederenvervoer per trein. In opdracht van het ministerie, provincie Noord-Brabant en gemeente Vught onderzoekt ProRail hoe het spoor het beste aangepast kan worden. Het traject waarop wij werken heeft een grote impact voor de omgeving. Samen met ProRail hebben we daarom een plan voor omgevingsmanagement opgesteld, waarbij vanuit diverse belangen wordt gekeken hoe en wanneer de professionele en particuliere stakeholders het beste kunnen worden betrokken.

Vijf jaar lang regisseerden wij de participatie en communicatie voor achtereenvolgens het project PHS Goederen Oost-Nederland en PHS Meteren-Boxtel. We adviseerden het management over het maken van strategische keuzes ten behoeve van de samenwerking, voortgang en reputatie. We voerden stakeholderanalyses uit, stuurden op zorgvuldige participatie van professionele en particuliere stakeholders en hebben klankbordgroepen opgericht als adviseur voor het proces. Verder voerden we gesprekken met belanghebbenden, regisseerden bijeenkomsten en werkateliers voor de omgeving. Daarnaast begeleidden we verschillende formele participatie processen op inhoud en proces in samenwerking met de Directie Participatie. Zo zorgden we voor de juiste aansluiting, draagvlak en begrip bij de verschillende stakeholders.