Groot bestand portretfoto Peter.jpg

Peter Ruigrok

Heeft 35 jaar ervaring in de vastgoedsector en gebiedsontwikkeling. Werkte bij overheid, en bij adviesbureau, ontwikkelaars, aannemerij, belegger en woningcorporaties als eindverantwoordelijke. Bij uitstek een bruggenbouwer: zacht als het kan en hard als het moet. Vele publiek-private samenwerkingen. Ruime ervaring in belangenbehartiging (o.a. voorzitter Neprom) en sectorinstituten (o.a. voorzitter SWK). Denkt vanuit belangen van betrokkenen (mutual gains approach). Toezichthouder in langdurige zorg en toezichthouder en coach in familiebedrijf. Bestuurder in culturele sector.