Kasper Baarda

Kasper Baarda

Kasper krijgt veel energie van het inzichtelijk maken en oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken waarbij veel partijen betrokken zijn. Hij is een kritische denker die graag opereert in een politiek-bestuurlijke omgeving. Bovendien is hij van meerwaarde voor projecten met zijn verbindende, analytische en creatieve vaardigheden.

Eerder behaalde Kasper zijn master Internationale Betrekkingen aan de Universiteit van Amsterdam en liep hij stage op de Nederlandse Ambassade op de Filipijnen.