Team Branding & Placemaking richt zich op het succesvol positioneren van merken, initiatieven, projecten en organisaties. Een goede maatschappelijke positionering van een gebiedsontwikkeling, stad, regio of organisatie, vormt de basis voor een breed draagvlak en zo voor succes. Stakeholders en klanten weten zo waarvoor ze bij u moeten zijn en hoe ze met u kunnen samenwerken.

Hoe complexer het vraagstuk, hoe beter. Verwacht van ons geen uitgebreid plan vanachter ons bureau geschreven. Wij smeden een alliantie tussen u en uw stakeholders/partners. Samen bedenken we een successtrategie rond uw merk of gebied. Door dit samen te doen, wordt het een gezamenlijk plan dat direct draagvlak heeft. Door het commitment dat ontstaat, wordt de uitvoering een groter succes.

En mocht het even tegenzitten, dan zijn we er ook samen te voorkomen dat een issue een crisis wordt en zo direct schade aan uw merk aanricht.

Concreet bieden we het volgende aan:

  • Gebieden: conceptontwikkeling, alliantievorming, branding, procesmanagement, belangenmanagement, strategische marketing
  • City’s en regio’s: branding, alliantievorming, kwartier maken
  • Organisaties: maatschappelijke positionering, stakeholdermanagement en communicatie

Iedere organisatie of project is anders en verdient maatwerk. De adviseurs van Dietz staan als betrokken partner naast de opdrachtgever. Wij bouwen mee aan het verstevigen van langdurige relaties met klanten en stakeholders. Zo werken wij met u aan een gedragen, relevante en onderscheidende positionering van uw organisatie of project. Met een toegevoegde maatschappelijke waarde als resultaat.Team