Dietz
Strategie & Communicatie
daria-from-taskarmy-nl-258665.jpg

Home

Wij weten hoe Nederland werkt.

Wij brengen u in positie en maken complexe projecten haalbaar, omdat wij weten hoe Nederland werkt.

Visie

Wij zien dat de echte grote vraagstukken steeds meer op het snijvlak van het private en het publieke domein liggen. Daarmee zelfs vaak buiten de individuele invloedsfeer van beslissers op boardroom- en op bestuurlijk niveau. Dit betekent dat complexe problemen en grote kansen -in bijvoorbeeld ruimtelijke ordening, vastgoed, infra mobiliteit en energie -alleen in alliantie of met draagvlak kunnen worden volbracht, landelijk maar vooral ook lokaal.

Wij helpen daarom private partijen in publieke belangen te denken en publieke partijen in private belangen. Zo komen wij met hen tot baanbrekende allianties, winnende strategieën, gedragen plannen, relevante communicatie en maken wij complexe projecten haalbaar.

Strategie & Communicatie

Werken met Dietz betekent snel schakelen tussen strategie en communicatie. Vanuit draagvlak creëren wij met u nieuwe kansen die uw organisatie onderscheidende relevantie geven. Wij leggen verbindingen en voegen energie toe. Ons motto: 'Find a way or make one'. 

Zo brengen wij u in positie in business, maatschappij en communicatie. Onze adviseurs bieden daartoe een unieke combinatie van netwerk, kennis en vaardigheden vanuit onze expertteams: Corporate Positionering, Alliantiemanagement, Omgevingsmanagement en City-, Regio- & Vastgoedmarketing.


Expertises 

"Wat is de gewenste positie van uw organisatie en haar producten en diensten in de markt en de maatschappelijke context?"          
 

"Wie echt wat voor elkaar wil krijgen in de regio, loopt vaak tegen de weerbarstige bestuurlijke praktijken aan."        
 

"Hoe smeedt u draagvlak voor uw project bij burgers, ondernemers, politiek en bestuur en maatschappelijke organisaties?"
 

"Hoe creëert u met uw gebied gemeente of vastgoedportfolio optimale maatschappelijke en economische waarde?"                


Cases

Corporate Positionering

Omgevingscommunicatie

Citymarketing


Verhalen

Jasper Benus | 22 juni

Kees Verhagen | 7 april

Rob Koreneef | 6 februari

Find a way, or make one.