Dietz
Strategie & Communicatie
Mobile homebanner2.jpg

Home

   

Visie

Wij zien dat de echte grote vraagstukken steeds meer op het snijvlak van het private en het publieke domein liggen. Daarmee zelfs vaak buiten de individuele invloedsfeer van beslissers op boardroom- en op bestuurlijk niveau. Dit betekent dat complexe problemen en grote kansen alleen in alliantie of met draagvlak kunnen worden volbracht, landelijk maar vooral ook lokaal.

Wij helpen daarom private partijen in publieke belangen te denken en publieke partijen in private belangen. Zo komen wij met hen tot baanbrekende allianties, winnende strategieën, gedragen plannen, relevante communicatie en maken wij complexe projecten haalbaar.

Strategie & Communicatie

Werken met Dietz betekent snel schakelen tussen strategie en communicatie. Vanuit draagvlak creëren wij met u nieuwe kansen die uw organisatie onderscheidende relevantie geven. Wij leggen verbindingen en voegen energie toe. Ons motto: 'Find a way or make one'. 

Zo brengen wij u in positie in business, maatschappij en communicatie. Onze adviseurs bieden daartoe een unieke combinatie van netwerk, kennis en vaardigheden vanuit onze expertteams: Corporate Positionering, Alliantiemanagement, Omgevingsmanagement en City-, Regio- & Vastgoedmarketing.


Corporate Positionering

Hoe bestuurt u de reputatie van uw bedrijf of instelling? Hoe sluit u optimaal aan op het dynamische speelveld van klanten, stakeholders en media? Wat is de gewenste positie van uw organisatie en haar producten en diensten in de markt en de maatschappelijke context? Meer weten...

Direct aan de slag? Neem contact op met:

Joost Ravoo
manager expertteam
corporate positionering

0652481086
jravoo@dietzcommunicatie.nl

Alliantiemanagement 

Wie écht wat voor elkaar wil krijgen in de regio, loopt vaak tegen de weerbarstige bestuurlijke praktijk aan. Bij Dietz zorgen we voor draagvlak voor uw plannen. 
Meer weten... 

Direct aan de slag? Neem contact op met:

Annemieke Stallaert
manager expertteam
alliantiemanagement

0612561867
astallaert@dietzcommunicatie.nl

Omgevingsmanagement

Hoe anticipeert u op issues bij een grootschalig project in de ruimtelijke ordening of infrastructuur? En hoe smeedt u draagvlak voor uw project bij burgers, ondernemers, politiek & bestuur en maatschappelijke organisaties? Meer weten...

Direct aan de slag? Neem contact op met:

Bart Kooijman
manager expertteam
omgevingsmanagement 

0646962041
bkooijman@dietzcommunicatie.nl

City-, Regio- en Vastgoedmarketing

Hoe creëert u met uw gebied, gemeente of vastgoedportfolio optimale maatschappelijke en economische waarde?
Meer weten...         
 

Direct aan de slag? Neem contact op met:

Glenn Janssen
adviseur
city-, regio- en vastgoedmarketing

0625180928
gjanssen@dietzcommunicatie.nl


Blog

Vacatures

Twitter


Video

Nieuws